Trường THCS Phúc Lương thuộc xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ tháng 7/1996 theo QĐ số 644/TCCB của Giám đốc Sở giáo dục Bắc Thái.